srpski| english| deutsch

Azot ukupan (N) 15,0%
Amonijačni azot 15,0%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u neutralnom amonijum-citratu i vodi 20,0%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18,0%
Kalijum oksid (K2O) rastvorljiv u vodi 5,0%
Magnezijum oksid (MgO) ukupan 2,0%
Magnezijum-oksid (MgO) rastvorljiv u vodi 0,8%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 12,0%
Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,2%
Cink (Zn) ukupan 0,05%
Namenjeno za potpunu ishranu svih tipova trave i poboljšavanje rezultata setve. Za brži, stabilan i ravnomerni rast i gust travnjak. Visok sadržaj fosfora obezbeđuje bolji razvoj korenovog sistema.

KLJUČNI RAZLOZI ZA UPOTREBU

Pruža potpunu ishranu trave i poboljšava rezultate setve
Visok sadržaj fosfora obezbeđuje bolji razvoj korenovog sistema
Za brži rast i gust travnjak
Za stabilan i ravnomerni rast trave
Bez hlora
Bezbedno za sve tipove trave 
PREPORUČENA KOLIČINA PRIMENE

Za nov travnjak je 70 g/m2 posle pripreme zemljišta, a pre polaganja semena. Za postojeći travnjak, 50 g/m2 u rano proleće. Ukoliko je moguće, primeniti na suvu travu. Posle svake upotrebe travnjak dobro zaliti.

PAKOVANJA

Kombi doza 0.5 kg
Kutija 1 kg; 2 kg
Plastična kantica 2 kg
PVC vreća 4 kg