srpski| english| deutsch

 


Kao jedan od regionalnih lidera u agroindustriji Elixir Group posvećen je odgovornom poslovanju u svim sferama svog delovanja, od saradnje sa primarnim poljoprivrednim sektorom, preko prerade i proizvodnje, do podrške razvoju lokalnih zajednica u kojima posluje.

Elixir Group nije prepoznata samo kao značajni privredni subjekt već kao i organizacija koja se društveno odgovorno ponaša prema svojim zaposlenima, poslovnim partnerima, društvenoj zajednici a očuvanje životne sredine se posmatra kao neizostavni deo proizvodnog procesa. Naš cilj je zaštita ljudi, dobara i okoline, humano radno okruženje i odgovorno poslovanje a naša sredstva su inovacije i investicije.

Elixir Group učestvuje u promociji društveno važnih projekata, povezuje privredu i društvo, podstiče solidarnost i zajedništvo i stvara partnerske odnose kako bi omogućila bolju budućnost društvu i zajednici. Naše aktivnosti usmerene su ka pomoći ugroženim kategorijama stanovništva, podršci profesionalnom i dečijem sportu, promociji zdravog načina života, podršci naučno-istraživačkim aktivnostima i kulturnim institucijama i učvršćivanju partnerskih odnosa sa lokalnim i regionalnim zajednicama u kojima poslujemo.

 

 

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA
(Politika  kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i društvene odgovornosti)

Elixir Zorka je implementirala standarde ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i SA 8000.
Završeni su postupci sertifikacije za ISO 9001, ISO 14001 i OHAS 18001.
Kao društveno odgovorna kompanija, Elixir Zorka je upostavila politiku i strateške ciljeve, koji su na ovaj način javno dostupni svim zaintresovanim stranama.